Nộp hồ sơ cấp phép xây dựng:

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ Mục đích Thời gian thụ lý  
1 Cấp giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở, ... 15 ngày

Cá nhân hoặc tổ chức vui nhập lòng chính xác thông tin của mình. Đối với các thông tin Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã/Thị trấn, Số nhà hãy nhập theo ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ.

- Cá nhân hoặc tổ chức vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới. Lưu ý đối với những trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập.
- Số tờ, số thửa vui lòng nhập theo tài liệu năm 2004 - 2005.
- Đối với thông tin Xã/Thị trấn, Số nhà, Tên đường hãy nhập theo ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Cá nhân hoặc tổ chức vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới. Lưu ý đối với những trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập.

Giấy phép xây dựng đã được cấp:

Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

- Cá nhân hoặc tổ chức vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới. Lưu ý đối với những trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập.

- Các giấy tờ cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho thủ tục này.
- Vui lòng nhấn vào dấu cộng bên dưới để bắt đầu đính kèm ảnh chụp của các văn bản yêu cầu tương ứng.
- Vui lòng nộp tài liệu năm 2005
- Lưu ý hình ảnh phải rõ nét.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, sổ hồng) *
Ghi chú: Nộp file ảnh hoặc PDF.
Sổ đỏ
Nhấp để chọn
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Bản vẽ xây dựng *

Lưu ý: Bản vẽ xây dựng chụp rõ tọa độ. Gửi bản vẽ xây dựng ở cả hai định dạng để phục vụ việc thụ lý:
+ File PDF chứa con dấu xác nhận của đơn vị tư vấn thiết kế.
+ Bản vẽ định dạng CAD.

Bản vẽ xây dựng
Nhấp để chọn
Bản vẽ xây dựng
Bản vẽ xây dựng
Bản vẽ xây dựng
Bản vẽ xây dựng
Bản vẽ xây dựng

Các giấy tờ cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho thủ tục này. Vui lòng nhấn vào dấu cộng bên dưới để bắt đầu đính kèm ảnh chụp của các văn bản yêu cầu tương ứng. Lưu ý hình ảnh phải rõ nét.

Hình thức nhận kết quả

Cá nhân hoặc tổ chức chọn nơi nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong. Đối với trường hợp "Gửi hồ sơ đến địa chỉ của tôi" thì kết quả hồ sơ sẽ được gửi đến địa chỉ ở phần Thông Tin Người Nộp thông qua bưu điện, các chi phí phụ thuộc vào đường bưu điện, và người yêu cầu chịu mọi chi phí này.
Lưu ý: Gửi qua bưu điện chỉ áp dụng trong khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Xác thực