Nộp hồ sơ trực tuyến

Các cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

1 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
2 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
3 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ
4 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
5 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
6 Gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
7 Cấp giấy phép xây dựng không cần nộp hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế
1 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
4 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1 Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
1 Cấp thông tin quy hoạch

Hồ sơ trực tuyến chỉ cung cấp thông tin quy hoạch đô thị theo pháp lý quy hoạch hiện hành. Trong trường hợp ông (bà) cần hướng dẫn cung cấp chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc khu đất nhằm phục vụ mục đích cấp phép xây dựng nhà ở, đề nghị ông (bà) nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, hoặc liên hệ theo số điện thoại (028)374005059 - (028) 374005559 đề được hướng dẫn.