Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ  
1 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
2 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
3 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
4 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
5 Gia hạn giấy phép xây dựng