Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ  
1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
2 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn
3 Cấp phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ
4 Điều chỉnh giấy phép xây dựng